หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เข้ารับโล่เกียรติคุณวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

เวลา 10.00 น.

นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เข้ารับโล่เกียรติคุณประเภทองค์กรที่ให้การสนับสนุนคนพิการดีเด่น เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Theme for IDPD 2021 : Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 word.” คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน โดยมีท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ และเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียม เป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้โอกาสคนพิการได้แสดงความสามารถ และได้รับการเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการและครอบครัว

ณ โรงแรมวสุ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

MKC Admin

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *