เปิดรับสมัครสมาชิกและต่อบัตรสมาชิก “ถนนคนเดินไนท์บาซาร์มหาสารคาม ประจำปี 2563”

 เปิดรับสมัครสมาชิกและต่อบัตรสมาชิก “ถนนคนเดินไนท์บาซาร์มหาสารคาม ประจำปี 2563”

ประกาศ #หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
👉🏻 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกและต่อบัตรสมาชิก “ถนนคนเดินไนท์บาซาร์มหาสารคาม ประจำปี 2563”
ดังรายละเอียดที่แนบมานี้ 😀😀😀

#ผู้สมัครต้องเตรียมรูปและเอกสารให้พร้อมตามที่แจ้งก่อนยื่นสมัคร นะคะ (ไม่มีบริการถ่ายภาพและถ่ายเอกสารที่สำนักงาน) คะ

Cherry

http://cher.works

ผู้เขียนเว็บไซต์ mkchamber.com และอื่นๆ