ประธานหอการค้า เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

 ประธานหอการค้า เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์
เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้า และนายพรชัย สัจจพงษ์
กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กับ องค์กรร่วมผลิตณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

MKC Admin

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *