หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง ท่านณรงค์ เหล่าสุวรรณ ที่ปรึกษาหอการค้าฯ และ คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ รองประธานหอการค้าฯตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง ท่านณรงค์ เหล่าสุวรรณ ที่ปรึกษาหอการค้าฯ และ คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ รองประธานหอการค้าฯตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Cherry

http://cher.works

ผู้เขียนเว็บไซต์ mkchamber.com และอื่นๆ