เปิดรับสมัครสมาชิกและต่อบัตรสมาชิก “ถนนคนเดินไนท์บาซาร์มหาสารคาม ประจำปี 2565”

 เปิดรับสมัครสมาชิกและต่อบัตรสมาชิก “ถนนคนเดินไนท์บาซาร์มหาสารคาม ประจำปี 2565”

ประกาศ #หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
👉🏻 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกและต่อบัตรสมาชิก “ถนนคนเดินไนท์บาซาร์มหาสารคาม ประจำปี 2565”
ดังรายละเอียดที่แนบมานี้ 😀😀😀

ผู้สมัครต้องเตรียมรูปและเอกสารให้พร้อมตามที่แจ้งก่อนยื่นสมัคร นะคะ

(ไม่มีบริการถ่ายภาพและถ่ายเอกสารที่สำนักงาน) คะ

MKC Admin