วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม , YEC มหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท ที โอ เอช มอเตอร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “

 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม , YEC มหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท ที โอ เอช มอเตอร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม , YEC มหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท ที โอ เอช มอเตอร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “ เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย 85,000 ยูนิต ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเดือนธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 และบริจาคโลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ถึง 3 ณ บริษัท ที โอ เอช มอเตอร์ จำกัด

Cherry

http://cher.works

ผู้เขียนเว็บไซต์ mkchamber.com และอื่นๆ