วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้ามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี

 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้ามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี

Cherry

http://cher.works

ผู้เขียนเว็บไซต์ mkchamber.com และอื่นๆ