หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
ข่าวท้องถิ่น
วารสาร
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
OTOP
สมาชิกหอการค้า
เจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา
กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย บ้านดอนโปง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเป้า
กลุ่มผ้าฝ้ายและเสื้อสำเร็จรูปบ้านลาดสามัคคี
กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์ยางน้อย
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บ้านหนองเขื่อนช้าง
Banbenjarong Gallery

 

 

 

 

หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 899/1 อาคารสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม ถนน นครสวรรค์ จ.มหาสารคาม 44000โทร 043-722950
Design by kyo_fong