หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
ข่าวท้องถิ่น
วารสาร
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
OTOP
สมาชิกหอการค้า
เจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา
 

นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมรับฟังการแถลงข่าวกิจกรรมงานที่ 1 ของประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิ มหาสารคาม
ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา

นายณัฐจักร์. ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การออกเสียงประชามติ 6 สัปดาห์ประชามติ
ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา
นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมประชุม กรอ.จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ณ โรงแรมตักสิลา หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง ท่านณรงค์ เหล่าสุวรรณ ที่ปรึกษาหอการค้าฯ
และ คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ รองประธานหอการค้าฯตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นายณัฐจักร์. ฤทธิพิชัยวัฒน์. ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
ตรวจเยี่ยมและอุดหนุนสินค้าร้าน Q-Shop มหาสารคาม

หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ให้การสนับสนุนการจัดงาน
และร่วมงาน Biz Club ฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่ 1
ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

นางสาวเยาวภา มาลาน กรรมการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์ และวางแผนองค์กร
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2559)
ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมกาที่ปรึกษา
นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดารของท่านเมธี สุพรรณฝ่าย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม มอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุน
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับ
ตำรวจสันติบาลจังหวัดมหาสารคาม

ณ บจก.สุทินการยาง 2001 ประธานและคณะหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านสุทิน พรมงคลชัย ประธานกิตติมศักดิ์,
ที่ปรึกษาหอการค้า และบุตรชาย พร้อมครอบครัว
เนื่องในโอกาสทำบุญร้านและทำบุญขึ้นบ้านใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวท้องถิ่น / วารสาร / เกี่ยวกับเรา / กิจกรรม / OTOP / สมาชิกหอการค้า / เจ้าหน้าที่ / ติดต่อเรา