หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
ข่าวท้องถิ่น
วารสาร
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
OTOP
สมาชิกหอการค้า
เจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา
ประกาศเปิดรับสมาชิกตลาดไนท์บาร์ซ่า และต่ออายุบัตรสมาชิกทุกประเภท
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำ ปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี2557

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดมหาสารคาม

  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม   

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
เชิญพบปะร่วมรับประทานอาหารเช้า (สภากาแฟ)