หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
ข่าวท้องถิ่น
วารสาร
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
OTOP
สมาชิกหอการค้า
เจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา

วันอังคารที่ 28 มิ.ย.59. เวลา 10.00 น. นายณัฐจักร์. ฤทธิพิชัยวัฒน์. ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 6 สัปดาห์ประชามติ ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม

 
 


Design by kyo_fong