หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
ข่าวท้องถิ่น
วารสาร
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
OTOP
สมาชิกหอการค้า
เจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา
นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมประชุม กรอ.จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 
 


Design by kyo_fong