หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
ข่าวท้องถิ่น
วารสาร
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
OTOP
สมาชิกหอการค้า
เจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมตักสิลา หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง ท่านณรงค์ เหล่าสุวรรณ ที่ปรึกษาหอการค้าฯ
และ คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ รองประธานหอการค้าฯตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 
 


Design by kyo_fong