หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
ข่าวท้องถิ่น
วารสาร
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
OTOP
สมาชิกหอการค้า
เจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. นางสาวเยาวภา มาลาน กรรมการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์ และวางแผนองค์กร
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2559)
ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 
 


Design by kyo_fong