หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
ข่าวท้องถิ่น
วารสาร
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
OTOP
สมาชิกหอการค้า
เจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 07.00 น. ณ บจก.สุทินการยาง 2001
ประธานและคณะหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับท่านสุทิน พรมงคลชัย
ประธานกิตติมศักดิ์, ที่ปรึกษาหอการค้า และบุตรชาย พร้อมครอบครัว
เนื่องในโอกาสทำบุญร้านและทำบุญขึ้นบ้านใหม่

 
 


Design by kyo_fong