หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
ข่าวท้องถิ่น
วารสาร
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
OTOP
สมาชิกหอการค้า
เจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา

ชื่อ นางสาววนิดา วงศ์อามาตย์
ตำแหน่ง ผู้จัดการหอการค้า (อายุงาน 8 ปี 8 เดือน)
ที่อยู่ 29 ถ.นาเชือก-นาดูน ต.นาเชือก
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โทรศัพท์ 081-0525429

ชื่อ นางสุพัตรา พิศฐาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (อายุงาน 2 ปี)
ที่อยู่ 525/1 ซ.นครสวรรค์ 38 ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 082-3022926

ชื่อ นางสาวกิ่งกมล ขวัญรักษา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (อายุงาน 4 เดือน)
ที่อยู่ 10 ซ.สมถวิลราษฎร์ 25 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 087-7707954