หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
ข่าวท้องถิ่น
วารสาร
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
OTOP
สมาชิกหอการค้า
เจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม มอบเงินสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐานพระประธานกันทรวิชัย ประจำศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2559 นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายและแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย - จีน -สปป.ลาว - เมียนมา และกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ภายใต้โครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สู่ GMS และ ASEAN (Chang Rai Gateway)

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์ฯ นายพรชัย สัจจพงษ์ กรรมการที่ปรึกษา นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้า เข้าร่วมพิธีเปิดวันแรงงานแห่งชาติ สานสร้าง เสริมสุข แรงงานไทย 1 พฤษภาคม ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. นางสาววนิดา วงศ์อามาตย์ ผจก. หอการค้าฯ เป็นตัวแทนหอการค้าฯ มอบเงินสนันสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ประจำปี 2559 ให้กับสำนักงานสวัสดิการแรงงานฯ

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.40 น. หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. หอการค้าจังหวัดมหาสารคามร่วมสมทบทุนทำบุญทอดผ้าป่าสมมัคคี พี่น้องไทย - ลาว สองฝั่งโขง เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดพระบาทแอวขัน บ้านนาค่าย เขตเมืองไชยธานี แขวงนครหลวงเวียงจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 หอการค้าจังหวัดมหาสารคามสนับสนุนโครงการ การจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ "Sport Management RMU Fun Run" ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรวฒิ นวสฤษฎ์กุล คณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในงาน Grand Opening ของบริษัท ช้างไท เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด สาขาขอนแก่น

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 07.00 น. นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 น. นายภวัต ยศภัทรเอกวรา รองประธานฝ่ายนโยบายและสาธารณสุข นางสาวเยาวภา มาลาน กรรมการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์ และวางแผนองค์กร ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย กิจกรรม "ประกวดภาพถ่าย ฉลอง 150 ปี มหาสารคาม" ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ค่ะ

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา และตณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ณ สำนักงานแขวงทางหลวงมหาสารคามค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.00 นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานเลี้ยงวันเกิด นายพรชัย สัจจพงษ์ กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ณ สวนอาหารเรือนทอง ค่ะ

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.00 น. นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานเลี้ยงวันเกิด นายสุภาพ พุทธรักษ์กุล นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ณ ร้านแล็บ ริมคลองสมถวิลค่ะ

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานคืนราตรีสร้อยดอกหมาก ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. นายประกฤติ แสงซื่อ รองประธานฝ่ายท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรมและการศึกษา หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณาสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น. นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมือง ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. นายพรชัย สัจจพงษ์ กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการ One for all เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "One for all รักปันการอ่าน เพิ่มพูนปัญญา" ณ โรงเรียนศรีโกสุม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคคาม ค่ะ

วันที่ 26 - 27 มกราคม 2559 หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน หลักสูตรการเปลี่ยนแนวคิดเกษตรกรไทย โดยมี นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 150 ปี มหาสารคาม อาคารสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นางดอกไม้ สมผล รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางอำไพวรรณ ลิ่มสกุล รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมมอบป้ายร้านหนูณิชย์พาชิมให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ตามโครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน ณ ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามค่ะ

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีมอบจักรยานในการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการชมรมตลาดไนท์บาซาร์ และสมาชิกชมรมตลาดไนท์บาซาร์ ร่วมทำบุญตลาดไนท์บาซาร์ ถวายเพลพระ 9 รูป ณ บริเวณตลาดไนท์บาซาร์

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมใหญ่ชมรมตลาดไนท์บาซ่าร์ ประจำปี 2559 ณ หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 59 เวลา 08.30 น. หอการค้าจังหวัดมหาสารคามและชมรมตลาดไนท์บาซาร์ มอบเงินสนัสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดมหาสารคาม ย้อนหลัง ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดมหาสารคามค่ะ

วันพุธ ที่ 13 มกรมคม 2559 เวลา 17.30 น.นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานกิตติมศักดิ์,กรรมการที่ปรึกษา นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับแขกในงานพิธีมงคลสมรส คุณธิชาภัสร์ ชัยสุทธานนท์ กรรมการฝ่านโยบายและสาธารรสุข ณ โรงแรมตักสิลา

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 13.10 น. นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม