หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กกร.)

 หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กกร.)

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ นายพรชัย สัจจานนท์ กรรมการที่ปรึกษา นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอฯ และนายโฆษิต เหล่าสุวรรณ รองประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กกร.) เพื่อปรึกษาหารือขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

MKC Admin

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *